Víte, co jsou Hromnice? Jaké rituály můžeme provést?

Hromnice

Asi každý zná lidové pořekadlo „Na Hromnice o hodinu více“. Víte, co znamená svátek Hromnice?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Má mnoho podob a je začátkem pohanského roku

Původně to byl svátek jara a slavil se příchod světla (proto o hodinu více). V tomto období se začala rodit jehňata a vznikal tak nový život v novém roce. Keltové jej označovali Imbolc a byl delší, než jak jej známe dnes. Začínal již v noci na 1. února a pokračoval celý následující den. Tento den se zasvěcovali noví adepti čarodějnictví.

Svátek se konal na počest bohyně Brigid, která měla tři podoby (dvě stejnojmenné sestry). První byla pannou (patronka řemesel a pečovala o úrodu), druhá zralou ženou (ochránkyně rodících žen a dětí) a třetí stařenou (patronka smrti). Je ztotožňována s Bohyní- matkou.

My Hromnice známe z katolicismu jako svátek „Očištění panny Marie“ (ukončila šestinedělí). Připadají na 2. února. Svíčky, posvěcené v kostele, které mají připomenout příchod světla, tedy hromničky, se dodnes  používají na ochranu před živly.

Staří Slované zase slavili příchod boha Peruna- pána hromů a blesků. Ten prvním zahřměním pomohl svrhnout vládu zimy. Lidé pak klekali na zem a líbali ji, přemísťovali předměty (probuzení ze zimního spánku) a pomáhali Perunovi vyhánět zlé duchy.

Ve všech kulturách hrál důležitou roli oheň (hranice, krb i svíčky) a očista obydlí. Pálení všeho nepotřebného, vymetání obydlí (jako očista i vyhánění zlých duchů).

Jaké rituály jsou vhodné pro tento svátek?

  • Ideální čas pro plánování celého roku a prvních kroků
  • Očista domova- zbavení se nepotřebných věcí
  • Vymetání zimy ven koštětem a tím i veškerých negací
  • Odstranění zbytků vánoční výzdoby
  • Příhodný čas pro věštby a proroctví, také rozvoj vlastních schopností
  • Zapalte oheň nebo mnoho svíček (je to přece svátek světla!)
Dana Kratochvílová
Miluji práci s energiemi, proto učím ostatní, jak málo mnohdy stačí k velkým změnám! Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře