Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratel novinek nebo návštěvníkem webu svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

Jsem společnost Dana Kratochvílová, IČ 742 31 065, se sídlem Syrovice 520, Syrovice 664 67 a provozuji webovou stránku www.danakratochvilova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj., určuji, jak budou osobní údaje zpracovány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě v průběhu zpracování budete chtít obrátit, můžete mě kontaktovat na telefonním čísle: +420 739 625 230 nebo na e-mailu: info@danakratochvilova.cz.

 

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů, splňuji všechny zákonné požadavky vyžadovanou platnou legislativou, zejména o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • Budu zpracovávat vaše osobní údaje, jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
 • Plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
 • Umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (z těchto účelů):

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: email a jméno (pokud jste jej uvedli) nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (zaslání eBooků a jiných materiálů, zaslání přístupů ke kurzům a aplikacím, dodání zboží)

 • Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnost pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • Marketing- zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (email a jméno), pohlaví, na co klikáte v emailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu- zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám to z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete svůj souhlas odvolat, použitím ohlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu.

 • Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu pro demarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od uděleného souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje údaji si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanový delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

 

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používám cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovány jen na základě vašeho souhlasu. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technologického rozvoje. Chráním je, jako by byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já, a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Smartselling a.s. (MioWeb, SmartEmailing, FAPI, Proaffil), Facebook, Google.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace a zpracovatelé pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako u sebe.

Předání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude zpracováno na území EU.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V této souvislosti máte řadu práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě na emailu: info@danakratochvilova.cz.

 • Máte právo na informace, které je splněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup mě můžete kdykoliv vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje za neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že zpracovávám údaje nezákonně, ale nechcete všechny své údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro obchodní sdělení.)
 • Právo na přenositelnost- pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budete postupovat stejně jako při využití práva na přístup- jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 14 dní.
 • Právo na výmaz (být zapomenut)- nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systémů všech dílčích zpracovatelů i záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 45 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností a musím např. evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na email.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů- pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud budete nejprve o tomto podezření informovat mě, abych mohla něco udělat, příp. pochybení napravit.
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení- e-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud mým zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých emailů stisknutím ohlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovolte mi vás ujistit, že já i moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachováte mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s vámi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, kterou najdete zde.